Rebríčky

Najvyššia mediánová mzda

1.
5108V00 chirurgia
3 245 €
2.
2621T16 automatizácia - automatizácia a informatizácia strojov a procesov
2 000 €
3.
2535T00 softvérové inžinierstvo
1 987 €
4.
5607T05 verejné zdravotníctvo - administrácia vo verejnom zdravotníctve
1 841 €
5.
2387T16 mechatronika - aplikovaná mechatronika a elektromobilita
1 777 €
6.
6813V00 obchodné a finančné právo
1 699 €
7.
2647T07 kybernetika - robotika a kybernetika
1 690 €
8.
5141S00 všeobecné lekárstvo
1 683 €
9.
5605R00 urgentná zdravotná starostlivosť
1 680 €
10.
2511T00 aplikovaná informatika
1 677 €
11.
5607V00 verejné zdravotníctvo
1 656 €
12.
2533T00 informačné systémy
1 637 €
13.
5105V00 vnútorné choroby
1 620 €
14.
2508T00 informatika
1 610 €
15.
2627T00 telekomunikácie
1 607 €

Najnižšia miera nezamestnanosti

1.
6289T14 manažment - informačný manažment
0 %
2.
6209T02 účtovníctvo - účtovníctvo a audítorstvo
0 %
3.
5166S00 zubné lekárstvo
0 %
4.
5611R00 fyzioterapia
0 %
5.
6271T03 financie, bankovníctvo a investovanie - daňovníctvo a daňové poradenstvo
0 %
6.
3631T04 pozemné stavby - architektonické konštrukcie a projektovanie
0 %
7.
5607T05 verejné zdravotníctvo - administrácia vo verejnom zdravotníctve
0 %
8.
5602T00 ošetrovateľstvo
0 %
9.
6284T13 ekonomika a manažment podniku - manažment podniku
0 %
10.
6284T09 ekonomika a manažment podniku - personálny manažment podniku
0 %
11.
5605R00 urgentná zdravotná starostlivosť
0 %
12.
5609P00 pôrodná asistencia
0 %
13.
2627T00 telekomunikácie
0 %
14.
2645T08 priemyselné inžinierstvo - personálna práca v priemyselnom podniku
0 %
15.
2822T12 chemické technológie - prírodné a syntetické polyméry
0 %
16.
7501T08 pedagogika - sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
0 %
17.
2535T00 softvérové inžinierstvo
0 %
18.
5621R00 rádiologická technika
0 %
19.
7536R05 predškolská a elementárna pedagogika - predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
0 %
20.
5626P00 dentálna hygiena
0 %
21.
7873T00 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
0 %
22.
3644T17 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - nosné konštrukcie stavieb
0 %
23.
2613T25 elektronika - elektronika a fotonika
0 %
24.
7819T00 učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
0 %
25.
1114T09 aplikovaná matematika - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
0 %