Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2019

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020

Škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Počet
absolventov
339
Muži
20 %
Ženy
80 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
43 %
Pracujúci na dohodu
4 %
SZČO
2 %
Na materskej dovolenke
1 %
Nezamestnaní
7 %
Pokračujúci v štúdiu
40 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
3 %

Kde pracujú absolventi...

28 %
1 %
0 %
0 %
3 %
1 %
12 %
55 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
39 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
1029
1050
bola priemerná hrubá mesačná mzda absolventov
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Vzdelávanie
26 %
Informácie a komunikácia
12 %
Veľkoobchod a maloobchod
10 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Učitelia v základných školách
12 %
Psychológovia a psychoterapeuti
10 %
Vysokoškolskí učitelia
4 %

Miera nezamestnanosti

13 %
ekonomicky aktívnych absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
43
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.