Rebríčky

Najvyššia mediánová mzda

1.
2859K00 operátor gumárskej a plastikárskej výroby
2 236 €
2.
2682N00 mechanik počítačových sietí
1 356 €
3.
2695Q00 počítačové systémy
1 336 €
4.
5325Q00 diplomovaná všeobecná sestra
1 201 €
5.
2262N00 hutník operátor
1 196 €
6.
3776K01 mechanik lietadiel - mechanika
1 177 €
7.
6476L00 technicko-ekonomický pracovník
1 138 €
8.
6329M00 obchodné a informačné služby
1 096 €
9.
4553K00 podnikateľ pre rozvoj vidieka
1 081 €
10.
3457K00 operátor tlače
1 064 €
11.
3957M00 multimédiá
1 054 €
12.
3739M00 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
1 047 €
13.
2262K00 hutník operátor
1 043 €
14.
4227M05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - somelierstvo
1 040 €
15.
2414L04 strojárstvo - podnikanie a služby
1 034 €

Najnižšia miera nezamestnanosti

1.
5325Q00 diplomovaná všeobecná sestra
0 %
2.
8229Q06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
0 %
3.
5356N00 zdravotnícky asistent
0 %
4.
8229Q05 hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch
0 %
5.
3663H00 tesár
0 %
6.
2488H00 mechanik špecialista automobilovej výroby
0 %
7.
8293Q00 grafika vizuálnych komunikácií
0 %
8.
4210M02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby
0 %
9.
3965M00 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
0 %
10.
2414L04 strojárstvo - podnikanie a služby
0 %
11.
3776K02 mechanik lietadiel - avionika
0 %
12.
2955H00 mäsiar, lahôdkár
0 %
13.
4553K00 podnikateľ pre rozvoj vidieka
0 %
14.
2859K00 operátor gumárskej a plastikárskej výroby
0 %
15.
3920M00 polytechnika
0 %