Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Počet
absolventov
95
Muži
34 %
Ženy
66 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
23 %
Pracujúci na dohodu
6 %
SZČO
4 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
4 %
Pokračujúci v štúdiu
56 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
6 %

Kde pracujú absolventi...

20 %
0 %
70 %
0 %
5 %
0 %
0 %
5 %
Kraj, v ktorom sídli škola
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
55 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
784
814
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
30 %
Priemyselná výroba
20 %
Ubytovacie a stravovacie služby
10 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci
10 %
Prevádzkari upratovacích a prevádzkových služieb v kanceláriách, hoteloch a podobných zariadeniach
10 %
Pokladníci a predavači lístkov
10 %

Miera nezamestnanosti

11 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
73
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.