Zistite, ako sa
uplatňujú absolventi

Výsledky o absolventoch končiacich v roku

2018

Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2019

Škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta prírodných vied
Odbor Aplikovaná informatika
vysokoškolské vzdelanie I. stupeň - bakalárske
Počet
absolventov
26
Muži
92 %
Ženy
8 %

Kde skončili absolventi...

Zamestnaní
27 %
Pracujúci na dohodu
0 %
SZČO
0 %
Na materskej dovolenke
0 %
Nezamestnaní
0 %
Pokračujúci v štúdiu
69 %
Ostatní* (*pracujúci v zahraničí,
dobrovoľne nezamestnaní)
4 %

Kde pracujú absolventi...

29 %
0 %
29 %
43 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Zobrazenie údajov v čase Zobrazuje sa len štruktúra absolventov, ktorí boli zamestnaní
v Slovenskej republike.
71 %
pracovalo vo vyštudovanom odbore vzdelania
Polovica absolventov
zarábala menej ako
834
1101
bola priemerná mzda
absolventov v roku 2018
Mzdy zahŕňajú iba odmeňovanie zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu v Slovenskej republike.

TOP 3 odvetvia

v ktorých absolventi
pracovali

Veľkoobchod a maloobchod
43 %
Priemyselná výroba
14 %
Informácie a komunikácia
14 %

TOP 3 zamestnania

v ktorých absolventi
pracovali

Vývojári softvéru
57 %
Systémoví analytici
14 %
Fyzioterapeuti
14 %

Miera nezamestnanosti

0 %
absolventov bolo nezamestnaných
Počíta sa ako podiel nezamestnaných absolventov evidovaných na úrade práce a ekonomicky aktívnych absolventov (zamestnaní, pracujúci na dohodu, SZČO, nezamestnaní), ktorí nepokračovali v štúdiu.
12
dní
trvalo v priemere zamestnaným absolventom nájsť si prvú prácu na trvalý pracovný pomer
Absolvent po ukončení
štúdia pracoval v priemere u
1
zamestnávateľa.